Kiểm soát quỹ tiền mặt

 
Nguyên nhân cần kiểm soát quỹ tiền mặt
 
- Rủi ro
 
Tiền mặt có thể bị sử dụng sai mục đích hoặc mất cắp.
 
- Giải pháp
 
Nên có một hệ thống như là sổ quỹ để hàng ngày thủ quỹ ghi chép thu và chi tiền mặt. Ngoài ra, tiền mặt chỉ được rút ra khỏi quỹ khi có phiếu chi được phê duyệt và thu tiền mặt phải đi kèm với phiếu thu được phê duyệt.
 
Nên có hạn mức thanh toán tiền mặt và mọi khoản thanh toán vượt quá một mức nhất định phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Vào một thời điểm chỉ nên có một người tiếp cận tiền mặt và tiền mặt phải được cất giữ trong hộp có khoá.
 
Bút toán giao dịch tiền mặt phải được một nhân viên riêng biệt lập và nhân viên này không được tiếp cận hoặc có chức năng trông giữ tiền mặt.
 
Số dư tiền mặt trên sổ cái cần được đối chiếu hàng ngày với sổ quỹ tiền mặt do thủ quỹ lập.
 
Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế, tài chính doanh nghiệp sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS F&A Consultant Việt Nam bao gồm:
 
+ Tư vấn pháp luật về kế toán, thuế cho doanh nghiệp.
 
+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên.
 
+ Hoàn thiện sổ sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế.
 
+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý.
 
+ Định mức tiền lương, xây dựng đơn giá tiền lương.
 
+ Tổ chức hệ thống kế toán, sử lý thông tin kế toán.
 
+ Đào tạo kế toán theo yêu cầu.
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   KUCHOG
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011