Kiểm soát kế toán ngân hàng

 
Việc kiểm soát kế toán ngân hàng nhằm tránh những rủi ro trong việc quản lý tiền gửi ngân hàng
 
Rủi ro
 
Người có thẩm quyền ký duyệt cho tài khoản ngân hàng của công ty có thể chỉ thị việc chuyển khoản hoặc rút tiền cho mục đích không được phép. Một cách khác là nhân viên có thể có được chữ ký có thẩm quyền cho việc chuyển khoản hoặc rút tiền ngân hàng do người có thẩm quyền ký duyệt không để ý kỹ đến chứng từ mà người đó ký.
 
- Giải pháp
 
Công ty nên áp dụng một cách thực đòi hỏi nhiều chữ ký cho việc chuyển tiền vượt quá một khoản nào đó - chẳng hạn như một chữ ký của Kế toán Trưởng/Giám đốc Tài chính và một chữ ký của Tổng Giám đốc.
 
Mọi chuyển khoản chỉ được phê duyệt khi các chứng từ kế toán được trình lên. Các chứng từ này bao gồm
 
- Phiếu đề nghị mua hàng được phê duyệt;
 
- Đơn đặt hàng được nhà cung cấp chấp thuận và hợp đồng mua hàng, nếu có; và
 
- Biên bản giao hàng hoặc bằng chứng về việc thực hiện dịch vụ, khi phù hợp.
 
 
Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế, tài chính doanh nghiệp sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS F&A Consultant Việt Nam bao gồm:
 
+ Tư vấn pháp luật về kế toán, thuế cho doanh nghiệp.
 
+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên.
 
+ Hoàn thiện sổ sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế.
 
+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý.
 
+ Định mức tiền lương, xây dựng đơn giá tiền lương.
 
+ Tổ chức hệ thống kế toán, sử lý thông tin kế toán.
 
+ Đào tạo kế toán theo yêu cầu.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   A40SHR
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011