Đăng ký chế độ kế toán

Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện những nội dung cần thiết cho việc đăng ký chế độ kế toán của doanh nghiệp minh như sau:
 
Áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 15 hay 48 ?
 
 Chọn lựa hình thức (Nhật ký chung, nhật ký sổ cái, nhật ký chứng từ hay chứng từ ghi sổ)
 
Chọn các phương tính giá trị hàng tồn kho (bình quân gia quyền tức thời, bình quân gia quyền cuối kỳ, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá thực tế đích danh, …)
 
Chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ
 
- Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (khấu hao đường thẳng)
 
- Phương pháp khấu nhanh:
 
 + Theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 
 + Theo phương pháp khấu hao theo tổng số
 
- Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
 
Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế, tài chính doanh nghiệp sẽ được giải đáp.
 
Các dịch vụ của HS F&A Consultant Việt Nam bao gồm:
 
 + Tư vấn pháp luật về kế toán, thuế cho doanh nghiệp.
 
 + Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên.
 
 + Hoàn thiện sổ sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế.
 
 + Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý.
 
 + Định mức tiền lương, xây dựng đơn giá tiền lương.
 
 + Tổ chức hệ thống kế toán, sử lý thông tin kế toán.
 
 + Đào tạo kế toán theo yêu cầu.
 
 HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
 
 
 
 
 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Đăng ký chế độ kế toán

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   8VEOGQ
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011