Tính giá nguyên vật liệu nhập kho

 
Tính giá của nguyên vật liệu nhập kho tuân thủ theo nguyên tắc giá phí.
 
Nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm rất nhiều nguồn nhập khác nhau.
 
Tuỳ theo từng nguồn nhập mà giá trị thực tế của vật liệu nhập kho được xác định khác nhau.
 
· Đối với vật liệu mua ngoài:
 
Giá thực tế của NVL mua ngoài = Giá mua ghi trên hoá đơn + Chi phí thu mua + Các khoản thuế không được hoàn lại - CKTM, Giảm giá hàng mua
 
Trong đó:
 
Chi phí thu mua: bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt trong định mức.
 
– Các khoản thuế không được hoàn lại: như thuế nhập khẩu, thuế GTGT (nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)...
 
· Đối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biến:
 
Giá thực tế của VL thuê ngoài gccb = Giá thực tế của VL xuất thuê ngoài gccb + Chi phí thuê ngoài gccb + Chi phí vận chuyển (nếu có)
 
· Đối với vật liệu tự chế:
 
Giá thực tế của VL tự chế = Giá thành sản xuất VL + Chi phí vận chuyển (nếu có)
 
· Đối với vật liệu được cấp:
 
Giá thực tế của VL được cấp = Giá theo biên bản giao nhận
 
· Đối với vật liệu nhận góp vốn liên doanh:
 
Giá thực tế của vật liệu nhận góp vốn liên doanh = Giá trị vốn góp do hđld đánh giá
 
· Đối với vật liệu được biếu tặng, viện trợ:
 
Giá thực tế của vật liệu được biếu tặng, viện trợ = Giá thị trường tại thời điểm nhận
 
· Đối với phế liệu thu hồi từ sản xuất:
 
Giá thực tế của phế liệu thu hồi = Giá có thể sử dụng lại hoặc giá có thể bán
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
1. Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
2. Bảng cân đối số phát sinh;
 
3. Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
4. Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
5. Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;
 
6. Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
 
 
 

 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

LE THỊ THU nói: có nhiếu bài tập , và có khi yhay62 cô dạy thì giá nhập kho lại không bao gồm chi phí vận chuyển là sao ạ
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   RKN1QP
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011